Velkommen til Asfergladen

Hvad er Asfergladen?

Asfergladen er et lokalt forsøg på at skabe liv og interesse om alle spørgsmål vedrørende landhusholdning og landbrug i perioden ca. 1875-1930, indsamle effekter og tilbyde aktiviteter. Den gamle præstegårdslade i Asferg er restaureret og indrettet som historisk værksted.


Vi holder åbent 1. mandag i hver måned fra kl. 19.00 – se mere herunder.

Der er også væve- og knipledage.

Man kan også komme uden for åbningstiden, - hvis man vil arbejde i værkstedslokalet eller se samlingen.

Adgang og rundvisning i laden kan altid aftales med en fra aktivitetsudvalget.


Program for 2024

Oprydningsdag i Asfergladen mandag den 8. april fra kl. 16.30.

Fast åbningstid 1. mandag i hver måned fra kl. 19.00-22.00 (den første hverdagsmandag i måneden)

Vi broderer, strikker, hækler og laver meget andet forskelligt.

Hvad vil du gerne lære/prøve at sy? Bodil Nedergaard er kontaktperson. Der er ikke mødepligt, man kommer efter eget behov og betaler kun for materialer. Ring evt. til Bodil: 2871 4503.

Du kan også vælge at arbejde med praktiske opgaver med ladens samling af redskaber.


Væve- og knipledage nogle mandage kl 13-17 i vinterhalvåret.

Meta Kamp er kontaktperson.


Studietur planlægges: Besøg på Hounø Mølle. Dato kommer senere.

Pilefletningskursus i samarbejde med ”Fællesskab og Trivsel”.  Dato kommer senere.


Lørdag den 20. april kl. 10 – 13: Sysseldag

Vi mødes og fremstiller en lille specialitet, f.eks. pesto og kryddersalt.

Der er som sædvanlig også mulighed for at se udstillingen i laden.


Lørdag den 5. oktober 10 – 13: Æbledag

Medbring dine egne æbler og fremstil den fineste æblemost.

Der er også kaffe på kanden og tid til en snak og få et kig på laden.


Mandag den 2. december, kl. 19.00: Julehygge

Sidste aktivitetsaften inden jul, og vi hygger lidt. Vi laver måske en lille juleting og får lidt julegodt.


Du er velkommen, uanset om du har lidt eller megen tid at lægge i projektet.

Asfergladen ligger ved Asferg Præstegård, Søndergade i Asferg.


Opdateret 6. april 2024 af Karen Straarup
Aktivitetsudvalget for

Den Selvejende Institution Asfergladen:


Meta Kamp Nielsen, Formand

metaknielsen@hotmail.com

Østergade 17, Asferg, 8990 Fårup

tlf. 24 77 37 55


Aksel Bonne Jensen, Kasserer

a.bonnegaard@gmail.com

Hovedvejen 43, 8990 Fårup

23 30 21 67


Bodil Nedergaard

bodilnedergaard54@gmail.com

Rolighedsvej 38, Asferg, 8990 Fårup

tlf. 28 71 45 03

Bodil Andersen

Klokkevang 12, Asferg, 8990 Fårup

tlf. 29 92 81 52 86 47 81 52

Boa.klok12@gmail.com


Poul Madsen
Tlf 53291760
Skovduevej 12, Asferg
8990 Fårup
Hoejmadsen@gmail.com


Aktivitetsudvalget er nedsat med henblik på at udnytte de bygningsmæssige rammer, som Den selvejende institution Asfergladen stiller til rådighed. Det vil sige, at aktivitetsudvalget er udfarende kraft omkring aktiviteter i Asfergladen. Aktivitetsudvalget fungerer som bestyrelse for Asfergladen.


Baggrundshistorie
I august 1838 nedbrændte Asferg præstegård ved lynnedslag. Den blev genopført på sin gamle plads og i sin gamle skikkelse. I tidens løb er dens indretning ændret, men udefra ser gården i dag ud som for 163 år siden.
Et så gammelt og komplet præstegårdsanlæg er meget sjældent, og det er erklæret for "Absolut bevaringsværdigt".
Den imponerende ladebygning stod til nedrivning omkring 1980, hvor den også var stærkt forfalden.

Efter indgreb fra lokale kulturinteresserede blev der iværksat en redningsaktion, der efter en lang og sej indsats har resulteret i en gennemført restaurering, således at den nu udgør en del af et komplet præstegårdsanlæg.
Efter tilskyndelse fra Århus stift og med opbakning fra de lokale kirkemyndigheder, Purhus kommune og forskellige foreninger dannedes den selvejende institution ASFERGLADEN.
Denne har lejet bygningen og ladet den restaurere ved hjælp af tilskud fra kirkelige midler, Statens Bygningsfredningsfond samt lokale virksomheder og med hjælp fra Purhus kommune.
Bygningen er nu indrettet med en samling landbrugsredskaber, inventar fra landbohjem og et historisk værksted.

Til opførelsen af rummet har Lokale- og Anlægsfonden bidraget med 75.000 kr., Purhus kommune med 25.000 kr og private firmaer med mere end 50.000 kr.

Kontakt aktivitetsudvalget for yderligere oplysninger vedrørende samlingerne og aktiviteter.