Bestyrelsen - Asfergladen2017

Gå til indhold

Hoved menu:

Bestyrelsen

Kontakt
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Asfergladen:

Marianne Høj Madsen, Formand
hoejmadsen@dlgtele.dk
Elmegårdsvej 3, Asferg, 8990 Fårup
tlf. 86 44 30 98

Meta Kamp Nielsen, Næstformand
metaknielsen@hotmail.com
Østergade 17, Asferg, 8990 Fårup
tlf. 24 77 37 55

Aksel Bonne Jensen, Kasserer
a.bonnegaard@gmail.com
Hovedvejen 43, 8990 Fårup
23 30 21 67

Bodil Nedergaard
bodilnedergaard54@gmail.com
Rolighedsvej 38, Asferg, 8990 Fårup
tlf. 28 71 45 03       86 44 36 81

Bodil Andersen
Klokkevang 12, Asferg, 8990 Fårup
tlf. 29 92 81 52       86 47 81 52
Organisation

Asfergladen er et lokalt forsøg på at skabe liv og interesse om alle spørgsmål vedrørende landhusholdning og landbrug i perioden ca. 1875-1930.

Aktivitetsudvalget er nedsat med henblik på at udnytte de bygningsmæssige rammer, som Den selvejende institution Asfergladen stiller til rådighed. Det vil sige aktivitetsudvalget er udfarende kraft omkring aktiviteter i Asfergladen.

Den selvejende institution Asfergladen

Formålet er at drive et historisk værksted for interessegrupper, skoler, institutioner og foreninger samt i forbindelse hermed at oprette en studiesamling bestående af gamle redskaber og ting fra bondens daglige tilværelse i tidligere tid.Bestyrelsen består af 5 medlemmer
2 medlemmer udpeget af præstegårdsudvalget for Asferg-Fårup Menighedsråd
3 medlemmer udpeget af Asfergladens Aktivitetsudvalg.
Se bestyrelsens navne og adresser til venstre.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu